فهرست

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۷ در شیراز برگزار خواهد شد.

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران توسط دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۷ در زابل برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ می باشد.

کارگاه تخصصی تعیین تاریخ انقضای فراورده های دارویی

کارگاه تخصصی تعیین تاریخ انقضای فراورده های دارویی توسط پژوهشگاه فناوری های علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ در محل پژوهشگاه در تهران برگزار خواهد شد.

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام توسط مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام توسط مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ ۱۸ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۷ در همدان برگزار خواهد شد.

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران در تاریخ ۷ الی ۹ مهر ۱۳۹۷ در تهران، مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان توسط انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان و انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیر ۱۳۹۷ در تبریز، هتل ائل گلی (هتل پارس) برگزار خواهد شد.

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران توسط انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران در تاریخ ۳ الی ۵ مرداد ۱۳۹۷ در تهران، سالن فیض مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

کنگره نوزادان ایران با محوریت مشکلات شایع نوزادان و تازه های آن توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کنگره نوزادان ایران با محوریت مشکلات شایع نوزادان و تازه های آن توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ مهر ۱۳۹۷ در اصفهان، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

اولین همایش ملی التهاب توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین همایش ملی التهاب توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۷ در تهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکان برگزار خواهد شد.

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۳۰ آبان الی ۱ آذر ۱۳۹۷ در شیراز برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ می باشد.

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پنجمین سمینار سالانه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پنجمین سمینار سالانه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران در تاریخ ۶ الی ۸ تیر ۱۳۹۷ در هتل ائل گلی تبریز برگزار خواهد شد.

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران توسط انجمن علمی روماتولوژی کودکان ایران و گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در مشهد، بیمارستان تخصصی کودکان اکبر برگزار خواهد شد.

کنفرانس تازه های سرطان معده

کنفرانس تازه های سرطان معده توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، جامعه انجمن های تخصصی و فوق تخصصی داخلی ایران و جامعه جراحان ایران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در سالن شهید پیرویان بیمارستان شریعتی تهران برگزار خواهد شد.

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش ریه مرکزطبی کودکان در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۷ در تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار خواهد شد.