فهرست

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۳۰ آبان الی ۱ آذر ۱۳۹۷ در شیراز برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ می باشد.

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان