فهرست

اطلاعیه برگزاری کارگاه ثبت بیماری ها وپیامدهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل ویژه اعضای محترم هیات علمی مورخ ۱۰ اسفند ۹۶ ساعت 8:30 در دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با پژوهشکده سلامت به شماره ۳۲۱۹۰۵۵۷ تماس حاصل فرمایند.