فهرست

برنامه سی شب سی مسجد سه شنبه ۹۷/۳/۲۲

برنامه سی شب سی مسجد سه شنبه ۹۷/۳/۲۲ با حضور آقای دکتر جعفری پور متخصص قلب و عروق، دکتر طهماسبی پزشک عمومی، خانم ها قربان نیا و محمد نیا پرستار و آقای ملک پور پرستار در مسجد جامع بندپی شرق برگزار شد.

برنامه سی شب سی مسجد جمعه ۹۷/۳/۲۲

برنامه سی شب سی مسجد جمعه ۹۷/۳/۲۲

برنامه سی شب سی مسجد جمعه ۹۷/۳/۲۲

برنامه سی شب سی مسجد جمعه ۹۷/۳/۲۲