فهرست

جذب نیروی شرکتی مرد در رشته رادیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی در رشته رادیولوژی برای مراکز آموزشی و درمانی تابعه بر اساس مجوز وزارت متبوع تعدادی نیروی شرکتی مرد جذب نماید.

لذا از متقاضیان با داشتن شرایط به شرح ذیل جهت آزمون و مصاحبه حضوری ثبت نام بعمل می آورد:

شرایط شرکت در مصاحبه:

۱- حداکثر سن ۳۰ سال

۲- ترجیحا بومی شهرستان مورد تقاضا

۳- ترجیحا مدارک با مقطع کارشناسی رادیولوژی

مدارک مورد نیاز:

۱- کپی شناسنامه (تمام صفحات) بهمراه اصل شناسنامه

۲- کپی کارت ملی بهمراه اصل کارت ملی

۳- کپی کارت پایان خدمت

۴- کپی مدرک تحصیلی

۵- پوشه کاغذی بهمراه گیره پوشه

محل ثبت نام:

بابل- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل- معاونت توسعه مدیریت و منابع- اتاق شماره ۲- آقای حسین زاده

** ضمنا مهلت ثبت نام از تاریخ ۹۶/۹/۲۵ تا تاریخ ۹۶/۹/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر می باشد.