فهرست

دوره آموزشی جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پژوهشکده سلامت دانشگاه در نظر دارد دوره کامل آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز به مدت ۱۰۰ ساعت در طی ۶ ماه برگزار نماید که اولین جلسات آن در تاریخ ۲۴ بهمن­ ماه سال جاری می­ باشد.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

دوره آموزشی جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز