فهرست

آغاز به کار سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند سامانه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند سامانه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور با آدرس http://books.research.ac.ir/ راه اندازی شد. لذا جهت مشاهده کلیه کتاب های انتشار یافته دانشگاه های علوم پزشکی کشور به این سامانه مراجعه نمایید. 

آغاز به کار سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه