فهرست

تغییر ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، براساس نامه استانداری مازندران مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات سطح استان، ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای شنبه الی دوشنبه هفته آینده ۹۷/۴/۹ الی ۹۷/۴/۱۱ از ساعت ۶:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ می باشد.