فهرست

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه، دکتر نقشینه نماینده رئیس دانشگاه و رئیس هیات اجرایی انتخابات، دکتر حسن نتاج رئیس هیات نظارت بر انتخابات، اعضاء اصلی سابق و فعلی نظام پزشکی و اعضاء هیات نظارت و اجرایی انتخابات مورخ ۹۶/۵/۱۸ در نظام پزشکی شهرستان بابل برگزار شد.

گفتنی است دکتر درزی به عنوان رئیس هیات مدیره جدید نظام پزشکی شهرستان بابل انتخاب شد.

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل
اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل
اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل
اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل