فهرست

دیدار معاون و جمعی از مدیران و همکاران دانشگاهی با رئیس دانشگاه به مناسبت روز پزشک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاون و جمعی از مدیران و همکاران دانشگاهی با دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت روز پزشک در دفتر ریاست دانشگاه دیدار نمودند.