فهرست

برگزاری هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ شهریور ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.

گفتنی است ۲۸ مقاله توسط دانشجویان عضو دفتر پژوهش‌های دانشجویی به کنگره ارسال و دانشجویان پزشکی در ارائه پوستر خانم فاطمه حبیب نیا، در حیطه "علوم اعصاب و بهداشت روان" و آقای ابوالفضل رحمانی در حیطه "کشف و ارزیابی دارو" حائز رتبه برتر شدند.
 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور