فهرست

انا لله وانا الیه راجعون

با نهایت تاسف واندوه درگذشت  جناب آقای دکتر احسان علی زاده همکارگرامی دانشگاه علوم پزشکی بابل را به خانواده

 محترمشان  تسلیت عرض نموده واز خداوند سبحان اجر اخروی برای آن عزیز سفر کرده وصبر و بردباری برای خانواده آن مرحوم مسئلت داریم .

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل