فهرست

دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار

دوره الکترونيک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار Research to Publication Courses & Modules

دوره آموزشي Research to Publication يك برنامه آموزش پژوهش در علوم پزشكي و سلامت است كه توسط ناشر (British Medical Journal (BMJ و با همكاري و مشاركت (University of California, San Francisco (UCSF طراحي و پياده سازي شده است. اين دوره به صورت Online و الكترونيك فقط براي ۶ ماه به صورت رايگان در دسترس همكاران قرار گرفته است و شامل ۶ دوره آموزشي زير است:

How to Write a Paper -

 What Editors and Peer Reviewers look for -

 Publication Ethics -

 Designing Clinical Research -

 Responsible Conduct of Research -

 Introduction to Clinical Trials -

اين دوره ها شامل ۲۰۰ ساعت آموزش در ۴۸ موضوع اختصاصي مختلف مي باشد. براي شركت در اين دوره، لازم است كه همكاران ابتدا از طريق آدرس http://rtop.bmj.com نسبت به ثبت نام در دوره مذكور اقدام نمايند. شركت در دوره مذكور بر روي شبكه اينترنت ها دانشكده و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به مدت ۶ ماه به صورت رايگان فراهم شده است. براي ثبت نام بايستي از آدرس ايميل دانشگاهي استفاده نمود.

راهنمای شرکت در دوره الکترونيک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار