فهرست

انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر رضا قدیمی به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد. متن پیام بدین شرح می باشد :

دکتر رضا قدیمی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

جناب آقای دکتر رضا قدیمی

سلام علیکم

نظر به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب می گردید 

در این برهه زمانی انتظار بر تعالی و ارتقاء دانشگاه در پژوهش و همدلی و همیاری و تکریم کارکنان و اعضاء محترم هیئت علمی است .

امید است با استعانت از ذات باریتعالی و نیروی جوانی دانشجویان پژوهشگر و فرهیخته و استفاده بهینه از منابع وفرصت های موجود، در اعتلاء امر پژوهش، موفق و موید باشید.