فهرست

ادای احترام دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل بر سر مزار حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی(ره) نماینده فقید ولی فقیه در مازندران

ادای احترام دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، حجت السلام دکتر نیکزاد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دیگر مدیران دانشگاهی بر سر مزار حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی(ره) نماینده فقید ولی فقیه در استان مازندران