فهرست

پیام حسین نیاز آذری نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز پرستار

 پرستاران خدمتگزاران صدیق سلامت هستند

خجسته زاد روز میلاد گهربار حضرت زینب (س) و روز پرستار را به خیل عظیم خدمتگراران عرصه سلامت تبریک و شادباش عرض می نمایم و سلامتی و موفقت یکایک آنان را از حضرت دادار مسئلت می نمایم.

بی گمان یکی از مشاغل سخت و البته هنرمندانه در جامعه امروزی حرفه شریف پرستاری و خدمت در نظام سلامت کشور است. از این رو قدر این فرشتگان زمینی را باید ارج نهاد و از مقام شامخ آنها تکریم کرد.

تجلیل از پرستار بدون توجه به وجوه منزلتی، رفاهی و صنفی آنها امری ناتمام است لذا وظیفه خود می دانم متعهد شوم به عنوان نماینده شایستگی های مردم شریف بابل در خانه ملت پاسدار حقوق و پیگیر مطالبات این بزرگواران باشم.

درپایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از مساعی خداپسندانه پرستاران شریف در حوزه سلامت خواستار توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به تامین مطالبات بحق پرستاران می باشم.