فهرست

اطلاعیه اعلام نتایج مصاحبه متقاضیان جذب نیروی شرکتی رشته رادیولوژی

بدینوسیله نتایج مصاحبه متقاضیان جذب نیروی شرکتی در رشته رادیولوژی مورخ ۹۶/۹/۱۹ و ۹۶/۱۰/۱۹ بشرح ذیل (نفرات اصلی و ذخیره به ترتیب اولویت) اعلام می ­گردد.

بدیهی است پذیرش نهایی افراد، منوط به طی مراحل گزینش و تایید هسته گزینش دانشگاه، ابتدا از میان نفرات اصلی و در صورت عدم تایید نفرات اصلی، از میان نفرات ذخیره، به ترتیب اولویت خواهد بود.

نفرات اصلی

1- آقای محمد قاسم­ پور

2- آقای مرتضی دانشفر

3- آقای سورنا کاظمیان

4- آقای محمد خیری نیا فیروزجاه

5- آقای میلاد معتمد

نفرات ذخیره

1- آقای حسین تندپور

2- آقای سهیل رضایی کرد خیلی