فهرست

فراخوان ارسال عکس از دانشگاه علوم پزشکی بابل

از کلیه همکاران ، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه درخواست می شود چنانچه عکس و تصویری از واحدهای مختلف دانشگاه دارند که می تواند ظرفیت های دانشگاه را بصورت تصویری معرفی نماید به ایمیل زیر ارسال نمایند.

تصاویر می تواند با موضوعات زیر باشد: فرهنگی، دانشجویی، آموزشی، طبیعت زیبای دانشگاه، اماکن مختلف دانشگاهی از قبیل مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی، فعالیت های دانشجویی و روزهای برفی دانشگاه

تصاویر منتخب بصورت دوره ای بصورت اسلایدر و یا در آلبوم تصاویر دانشگاه با نام ارسال کننده در سایت اصلی دانشگاه قرار خواهد گرفت. از همکاری و همراهی شما در این زمینه تقدیر و تشکر می گردد

ایمیل : it@mubabol.ac.ir