فهرست

در دهه فجر بر سر در هر خانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید

در دهه فجر بر سر در هر خانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید
در هفته انقلاب جشن بگیرید و آذین بندی بکنید. اگر می خواهید برق مصرف نکنید و چراغ روشن نکنید-که کار خوبی هم هست. از هنر استفاده کنید. کاغذها، پرچم ها، بر سر در هرخانه ای پرچم بزنید. پرچم جمهوری اسلامی را در سراسر سطح شهرها و روستاها به اهتزاز دربیاورید.
(سید علی خامنه ای  رهبر  انقلاب)
مورخ:۵۹/۱۱/۱۷

در دهه فجر بر سر در هر خانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید