فهرست

نشست مشترک اعضا شوراى شهر بابل با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضا شورای اسلامی شهر بابل با حضور در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت تبریک با آقاى دکتر جلالی دیدار کردند.

دکتر جلالی ضمن خیرمقدم و تقدیر و تشکراز همه مسئولین استانی و شهرستانی که حضورشان در این دانشگاه باعث دلگرمی و ارتقا این دانشگاه می شود افزود: یکی از حوزه هایی که بیشتر مردم با آن سروکار دارند و در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند حوزه سلامت می باشد.
وی در ادامه افزود: وضعیت گردشگری سلامت بابل مطلوب نیست نتوانستیم از ظرفیت موجود این شهر و دانشگاه استفاده کنیم.
 دکتر جلالی خاطر نشان کرد و گفت: برای ایجاد توریسم درمانی نیاز به یک برنامه ریزی منظم و متشکل از تبلیغ، ایجاد زیر ساخت های مناسب فضا، ایجاد تفکر توریسم درمانی در استان و شهرستان  می باشیم.

نشست مشترک اعضا شوراى شهر بابل با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی

نشست مشترک اعضا شوراى شهر بابل با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی