فهرست

بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، دکتر نجفی ومهندس نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی،دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش Icu و اورژانس بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل بازدید نمودند.