فهرست

راه اندازی سامانه طراحی و بانک سئوالات

در راستای توسعه آموزش مجازی، با حمایت معاونت محترم آموزشی سامانه طراحی و بانک سئوالات دانشگاه، راه اندازی شده است و در آینده ای نزدیک ضمن ارائه آموزش های لازم در اختیار اساتید محترم دانشگاه قرار می گیرد.

برای دسترسی به این سامانه اینجا کلیک کنید.