فهرست

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در سفر یک روزه به بابل و طی نشستی با مدیران پرستاری بیمارستانهای بابل عنوان داشت و گفت: بر پرستاری جامع نگر تاکید خاصی داریم، و تمام تلاش خود را در راستای برنامه ریزی برای پرستاری جامع نگر خواهیم داشت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اذعان داشت: رشته پرستاری از مشاغل سخت و حساس است و نیاز به رشد و حمایت دارد.
دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بابل از دانشگاه های قدیمی پیشرو و موفق می باشد و خدمات قابل قبولی را به مردم عزیز ارائه میدهد.

دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در بابل