فهرست

تقدیر و تجلیل از خدمات چندین ساله دکتر محمد خاکزاد پزشک فوق تخصص جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، از خدمات چندین ساله دکتر محمد خاکزاد پزشک فوق تخصص جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و اعضا هیئت رئیسه دانشگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است دکتر خاکزاد پس از چند سال خدمات شایسته به مقام بازنشستگی نائل شد.

تقدیر و تجلیل از خدمات چند ساله دکتر محمد خاکزاد پزشک متخصص دانشگاه علوم پزشکی بابل