فهرست

اولین جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی اخذ گرنت از مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)

اولین جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی اخذ گرنت از مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) با حضور سرکار خانم دکتر بیتا مسگر پور، "مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت و معاون مرکز کاکرین ایران" در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

یاداور میشود که مهلت دریافت طرح های تحقیقاتی اولیه یا پیش-پروپوزال (pre-proposals) جهت اخذ گرنت از موسسه نیماد اول خردادماه لغایت ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ تعیین گردید. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نیماد مراجعه فرمایند.