فهرست

راهکار های سلامت روان از منظر امام علی (ع)

مولفین: محمد گل پرور ، محمد هادی یدالله پور ، مریم گل پرور ، عبدالله گل پرور (نویسنده مسئول)

در جامعه امروزی به دلیل نوع روابط انسانی و فضای خاص جامعه، روز به روز بر میزان افرادی که به نوعی به یکی از بیماری های روانی دچار می شوند، افزوده
می گردد. حفظ سلامت روانی یکی از مهمترین اهداف زندگی به شمار می آید.
علم و تکنولوژی در قرن حاضر بصورت شگرفی پیشرفت داشته که با این وجود نتوانسته است در ایفای نقش خود در ارتقای سلامت روان به طور کامل موثر باشد.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "راهکار های سلامت روان از منظر امام علی (ع)" کلیک کنید.