فهرست

نشست در تهران جهت هماهنگی کنگره بین المللی میاندوره جراحان مغز و اعصاب

نشست در تهران جهت هماهنگی کنگره بین المللی میاندوره جراحان مغز و اعصاب با حضور دکترکتابچی، دکتر قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه،دکتر حجازیان دبیر علمی همایش و دکتر نجف زاده دبیر اجرایی برگزار شد.

مکان : تهران دفتر انجمن جراحان مغز و اعصاب

 

 

گفتنی است : این همایش طبق برنامه ریزی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد