فهرست

برگزاری جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل درمحل سازمان مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضای هیات امنای دانشگاه (دکترجان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر زاهد پاشا و سایر اعضای محترم)، امین لو مشاور وزیر بهداشت، نمایندگان معاونتهای مختلف وزارت بهداشت و سایر معاونین، مدیران و مسئولین مربوطه در تاریخ ۵ تیر ۹۷ در محل سازمان مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.