فهرست

عیادت مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال از بیماران سرطانی کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال از بیماران سرطانی کودکان امیرکلا عیادت نمودند.

گفتنی است در این دیدار  پورعلی گنجی  جهت تقویت روحیه و قوت قلب به بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان کودکان امیرکلا حضور یافت و لحظات شادی در بین بیماران ایجاد کرد.

عیادت مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال از بیماران سرطانی کودکان امیر کلا