فهرست

بازدید هیئت ارزشیابی و اعتبار بخشی شورای تخصصی وزارت بهداشت جهت راه اندازی رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب وزارت متبوع بمنظور راه اندازی دوره دستیاری این رشته تخصصی و پذیرش دستیار در روز پنج شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ از این دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

بدین منظور نشست اختصاصی با حضور دکتر جلالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر صفوی نائینی معاون ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و همچنین دکتر کتابچی، دکتر شیرانی، دکتر فخاریان، دکتر رمک هاشمی از اعضای هیئت ارزشیابی رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب وزارت متبوع برگزار گردید.

در این نشست که با مشارکت و حضور فعال اعضای محترم گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه، آقایان دکتر عزب دفتری، دکتر حسنی، دکتر دانش، دکتر ابراهیمی و دکتر زهره وند صورت پذیرفت، درباره چگونگی راه اندازی دوره دستیاری رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی بابل تبادل نظر شد.

در ضمن هیئت ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف بیمارستان های  آیت الله روحانی و شهید بهشتی بابل  بازدید بعمل آوردند.