فهرست

دومین روز چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین روز از چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور متخصصان و پژوهشگران با نشست تخصصی در حیطه بروسلوز، عفونت های گوارشی، اخلاق حرفه ای، عفونت های دهان و دندان، عفونت های ادراری تناسلی مورخ ۹۶/۷/۲۷ در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه در حال برگزاری می باشد.

قابل ذکر است : شرکت کنندگان این کنگره بعد اتمام پانل ها از پوستر و غرفه ها بازدید به عمل می آوردند.