فهرست

گرامیداشت روز فوریت های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵)

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت چهل و سومین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵) دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان و دیگر مسئولین دانشگاه از مرکز مدیریت و حوادث فوریت پزشکی دانشگاه بازدید نمودند.

در این مراسم دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه، دکتر شهبازی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل  دانشگاه، امام قلی زاده مدیر پرستاری معاونت درمان و متخصصین طب اورژانس بیمارستان شهید بهشتی از مرکز مدیریت و حوادث فوریت پزشکی مرکز دیسپچ پایگاه اورژانس دانشگاه و پایگاه  جاده هتکه پشت بازدید بعمل آوردند.

معاون درمان دانشگاه نیز طی پیامی از طریق بی سیم دیسپچ به تمامی پایگا ه ها و پرسنل اورژانس تبریک و از زحمات بی شائبه آنها  با لوح تقدیر و شاخه گل تشکر و قدرانی نمودند.