فهرست

ثبت بیش از ۱۰ هزار ماموریت اورژانس ۱۱۵ در ۶ ماه نخست امسال در بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر محمد پور رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در گفتگویی عنوان کرد و گفت: سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خود به غیر از حضور در ماموریت‌های استقرار و پوشش پزشکی در مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره‌ ها و اردو‌های آموزشی و تفریحی و مراسم‌ های مذهبی و در ۶ ماه امسال ۱۰ هزار و ۶۲۰ ماموریت انجام داده است که ۴ هزار و ۹۴۳ ماموریت آن شهری، ۵ هزار و ۵۲۶ ماموریت جاده‌ ای و ۱۵۱ ماموریت بین مراکز بوده است.

وی افزود: میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان در شش ماه نخست سال  شهری ۶ دقیقه و میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان جاده‌ ای ۸ دقیقه بود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان بابل افزود: با بیان اینکه در این ۶ ماه سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۳ هزار و ۸۳ ماموریت تصادف انجام داده است، گفت: همچنین ۵ هزار و ۲۲۲ بیمار یا مصدومان را به بیمارستان‌ های شهرستان بابل منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل خاطر نشان کرد و گفت: پس از ماموریت‌ های تصادفی که رتبه یک ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ بابل بود، ماموریت‌ های قلبی با هزار و ۱۲۰ مورد، ماموریت تنفسی با ۲۹۳ مورد و ماموریت مسمومیت با ۱۷۶ مورد بوده است.

دکتر محمد پور افزود؛ با بیان اینکه ۵۵۶ تماس مشاوره پزشکی بوده و ۴ هزار و ۴۷۳ تماس هم سایر بوده است، گفت: ۴۹ هزار و ۹۴۸ تماس ۶ ماه نخست امسال با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل گرفته شد و ۲ هزار ۴۳۹ تماس مزاحمت تلفنی بوده است.

وی افزود: ۹ ماموریت CPR موفق ۶ ماه نخست امسال در این شهرستان انجام شده است.