فهرست

طرح تشویقی محققان جوان برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از تعریف شاخص هایی برای تشویق محققان جوان برتر توسط وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

دکتر قدیمی گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخص هایی برای تشویق محققان جوان برتر نموده است.

وی ادامه داد: سن کمتر از ۴۰ سال (محاسبه بر مبنای تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰)، عضو هیأت علمی دانشگاه (استادیار یا مربی)، نویسنده اول یا مسؤول مقاله ای از شرایط این طرح می باشد. 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: نویسنده اول یا مسئول مقاله ای باید دارای ۳ شرط: مقاله اصلی یا مروری، زمان انتشار در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میلادی، محل انتشار ( مجله‌ای با شاخصIF معادل ۳ و یا بالاتر (سال ۲۰۱۶ میلادی) و یا مجله در فهرست ۵% برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore  ) ) باشد.

وی با ذکر این نکته که در هنگام ارسال مدارک باید مقاله منتشر شده باشد، گفت: میزان اعتبار هر گرنت ۱۵۰ میلیون ریال می باشد.

دکتر قدیمی ضمن دعوت از اعضای محترم هیات علمی جوان واجد شرایط فوق الذکر، اذعان داشت: علاقه مندان مستندات خود را (شامل آخرین حکم کارگزینی، تصویر کامل مقاله چاپ شده و درج IF مجله) حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.