فهرست

با ایجاد مراکز مشاوره مراقبت در منزل، می توان خدمات پرستاری را به داخل خانه ها برد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محمد امامقلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل در این خصوص اظهار داشت: مطابق با برنامه عملیاتی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه معاونت پرستاری، توسعه مراکز مشاوره مراقبت پرستاری در منزل یکی از اهداف این وزارت در سال 1396 می باشد که طبق این برنامه باید تا پایان برنامه ششم به ازای هر 50 هزار نفر یک مرکز مشاوره ایجاد شود.

محمد امامقلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

وی با بیان اینکه خدمات این مراکزخصوصی ارائه خواهد شد، درادامه افزود بیماران زیادی می توانند از بیمارستان مرخص و جهت ادامه درمان در منزل نگهداری شوند . با مراکز مشاوره مراقبت در منزل می توان خدمات پرستاری را به داخل خانه ها برد تا با کاهش هزینه های بیمارستانی جهت بیماران، بهبودی مطلوب تر در کنار خانواده حاصل گردد .

امامقلی زاده در خصوص مزایای پرستاری در منزل گفت افزایش کیفیت مراقبت از بیمار، پیشگیری از بستری های غیر ضروری، کاهش هزینه های درمان نسبت به بیمارستان ها و هزینه هتلینگ، کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی، ارتقاء ایمنی، آسایش و اطمینان بیمار و خانواده و بازگشت سریع تر بیمار به زندگی عادی همچنین تغذیه بهتر و روحیه ی شاداب تر بیمار در کنار خانواده از مزایا و فواید مراقبت پرستاری در منزل می باشد.

وی در ادامه از ایجاد واحد مراقبت در منزل در تمام بیمارستان های دولتی خبر داد و گفت این مراکز با مراکز مشاوره قرارداد بسته و بیمارانی که با تایید پرستار و پزشک خود بتوانند به منزل بروند و خود بیمار هم رضایت داشته باشد به واحد مراقبت در منزل معرفی می شوند و این واحدها نیز بیماران را به یکی از مراکز مشاوره معرفی می کنند.

امامقلی زاده در پایان عنوان کرد دارا بودن پروانه صلاحیت حرفه ای برای تأسیس این مراکز ضروری می باشد همچنین به زودی خدمات این مراکز تحت پوشش بیمه ها قرار خواهد گرفت .