فهرست

برگزاری اردوی جهادی، درمانی کانون جهادی دانشگاه علوم پزشکی بابل

یه گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر پور امیر معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از اردوی جهادی در روستای افرابن واقع در بندپی شرقی خبر داد.

دکتر پور امیر با بیان ایکه این اردو توسط کانون جهادی با همکاری کانون های هلال احمر و سلامت معاونت فرهنگی دانشجو برگزار شد، گفت در برنامه با حضور تیم دندانپزشکی، کلینیک سیار دندانپزشکی و متخصص اطفال متشکل از ۴ نفر، تیم مامایی، ۴ نفر تیم پرستاری ، ۳ نفر تیم گفتاردرمانی و ۲ نفر تیم بهداشت محیط و تعدادی از اعضای هر ۳ کانون به عنوان تیم اجرایی بوده است.

وی افزود: در بخش دندانپزشکی ۶۰ نفر، غربالگری پرستاری ۱۰۰ نفر، گفتاردرمانی ۲۵ نفر، تخصص اطفال ۴۵ نفر، مامایی و مشاوره زنان ۶۰ نفر از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر ویزیت شدند.