فهرست

کارگاه کاربردهای نوین پلاسما در دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشستی با موضوع "کاربردهای نوین پلاسما در دندانپزشکی" از سوی پژوهشکده سلامت و با همکاری پژوهشکده شهید ستاری بابلسر در سالن شورای پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.

این برنامه در راستای تحقق برنامه ها و رسالت های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پیرامون گسترش فرهنگ کارآفرینی، کسب و کار دانش بنیان و همسو با سیاست های حرکت بسوی دانشگاه نسل سوم برگزار گردید.

این نشست که با حضور تنی چند از اساتید و دانشجویان مقطع دستیاری دانشکده دندانپزشکی انجام پذیرفت، علاوه بر ایراد سخنرانی، دستاوردهای نوین علوم پزشکی در حوزه پلاسما ارائه گردید و همچنین راهکارهای بسط همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و آزمایشگاه فیزیک دانشگاه مازنداران بویژه در قالب پایان نامه های دانشجویی، همچنین فرصت های موجود در خصوص انجام پروژه های مشترک با تاکید بر بکارگیری پلاسما در انواع خدمات بهداشتی درمانی، مخصوصا" اقدامات پیشگیری و درمانی حوزه سلامت دندان و دندانپزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.