فهرست

انتصاب مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر شروین شرف پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکترسید عارف هاشمی به عنوان سرپرست مدیریت درمان دانشگاه منصوب شد .متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر سید عارف هاشمی

سلام علیکم

با احترام، با عنایت به تعهد وشایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مدیریت درمان دانشگاه محسوب می گردید، توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم .