فهرست

كارگاه آموزشی عکاسی ویژه رابطین روابط عمومی در دانشگاه علوم پزشكی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین دوره كارگاه آموزشی عکاسی کارشناسان و رابطین روابط عمومی ها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۳ و ۵ دی ماه در سالن شورا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: این كارگاه با حضور کارشناسان و رابطین روابط عمومی معاونت ها، دانشکده ها و بیمارستان ها  با هدف توانمند سازی در راستای اجرای برنامه عملياتی روابط عمومی ها برگزار می شود.

در این كارگاه آموزشی دو روزه نحوه عکس برداری برای کارشناسان روابط عمومی توسط آقای مجید نیک جو تدریس شد.