فهرست

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعضای هیئت علمی علوم پایه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه با اعضای هیئت علمی علوم پایه شنبه 8 دی ماه 97 در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.