فهرست

انتصاب محمد امامقلی زاده به عنوان مشاور در امور بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی محمد امامقلی زاده را به عنوان مشاور خود در امور بالینی منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است

جناب آقای محمد امامقلی زاده

مدیر محترم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی بابل

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در پیشبرد حرفه مقدس پرستاری، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب در امور بالینی منصوب مي شويد. از جنابعالی انتظار مي رود با تلاش و همفکری دیگر صاحب نظران حرفه پرستاری، در جهت تحقق اهداف نظام سلامت و اهداف اين معاونت که "دسترسي عادلانه آحاد مردم به مراقبت هاي پرستاري ایمن و با كيفيت" می باشد تلاش وافري را مبذول فرمائید.از خداوند متعال برای شما آرزوی توفیق و سعادت دارم.

محمد امامقلی زاده  مشاور در امور بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی