فهرست

انتصاب مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، جناب آقای سید جواد موسوی به عنوان مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه منصوب شد. متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای سید جواد موسوی

احتراما، نظر به تعهد و تجارب ارزنده ، جنابعالی را به سمت مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه  منصوب می نمایم .امیدوارم با تعامل سازنده، نظم وانضباط کامل، تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی مناسب کلیه مراجعین وانجام امور محوله با رعایت موازین شرعی واخلاقی، موفق وموید باشید.