فهرست

آزمون استخدامی سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی بابل

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از تاریخ پنج شنبه ۹۶/۸/۲۵ لغایت چهارشنبه ۹۶/۹/۱ به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند.

آدرس سایت سازمان سنجش:  www.sanjesh.org

دانلود دفـترچـه راهنمـاي ثبت نام آزمـــون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني در سال 1396