فهرست

پیدای پنهان

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: هیچ چیز نمی‌تواند رنگ از رخسارِ تصویرِ همچون کوهِ پدر، بپراند...

چرا که بر لوحِ جان حک شده، محو شدنی نیست...
روزِ پدر، روزِ مرد و ولادتِ ستونِ ستودنیِ دین اسلام، مبارکباد...

و روحِ مدافعانی که صورتگرِ قهار، خداوند منان، امانت جسمشان را با مهر #شهادت باز پس گرفته ست، شاد...

#روزمردمبارک 

پی‌نوشت:
کلیپی که مشاهده می‌کنید تصاویر جمعی از شهدای سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی بابل در کنار فرزندان عزیزشان می باشد که به مناسب ولادت امام علی(ع) و روز پدر تهیه شده است.