فهرست

بابل به سمت قرمز پیش می رود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از وضعیت بسیار بحرانی کرونا در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان وضعیت بسیار بحرانی کرونا در کشور، گفت: ۴۲ شهرستان کشور شامل ۷ مرکز استان از امروز در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه  ۵۴ شهرستان کشور هم از جمله ۶ مرکز استان از امروز نارنجی شدند،افزود:در کشور هم اکنون ۸۸ شهرستان قرمز، ۱۳۹ شهرستان نارنجی، ۱۹۸ شهرستان زرد و ۲۳ شهرستان آبی هستند.

دکتر جلالی گفت:وضعیت شهر بابل نارنجى بوده و بیماران سرپایی و بسترى رو به تزاید و به سمت وضعیت قرمز پیش می‌رود.

این مسئول گفت:موج چهارم کرونا با سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت نیمه شرقی کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه استفاده از ماسک، خودداری از دورهمی، مراسم عروسی و سوگواری ضروری است، گفت:استفاده از وسایل نقیله عمومی پر ازدحام، خوردن غذا در رستوران و حضور در اماکن پرجمعیت و بخصوص سرپوشیده از عوامل اصلی انتقال کرونا است.