فهرست

انتصاب سرپرست مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، جناب آقای دکتر داریوش مسلمی به عنوان سرپرست مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر منصوب شد.

متن پیام بدین شرح می باشد :

دکتر مسلمی سرپرست مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر

جناب آقای دکتر داریوش مسلمی

نظر به تجربیات ارزشمند، تعهد و تخصص جنابعالی را به سمت سرپرست مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر منصوب می نمایم.
انتظار اینجانب، تکریم همکاران، ارباب رجوع، درمان و کاهش آلام بیماران، ارتقاء آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی این مرکز می باشد. گسترش فضای فیزیکی، اتمام پروژه های نیمه تمام و پیگیری بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی مصوب آن مرکز مورد انتظار دانشگاه و مردم شریف منطقه می باشد.