فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و ششمین شب ماه رمضان مصادف با ۳۱ خرداد در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای موزیگله

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل و بابلسر در شب های ماه مبارک رمضان

دامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و ششمین شب ماه رمضان مصادف با ۳۱ خرداد در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای موزیگله بابل با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان حاضر در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای موزیگله بابل در شب بیست و ششم ماه رمضان :

پزشک عمومی آقای دکتر سید عارف هاشمی، پزشک متخصص طب فیزیکی آقای دکتر علی اوشیب نتاج، پزشک متخصص عفونی آقای دکتر داودی