فهرست

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس پژوهشکده سلامت

طی ابلاغ از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر موافقت ...

طی ابلاغ از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر موافقت وزارت متبوع با تاسیس پژوهشکده سلامت ...با محوریت مراکز تحقیقاتی بیماریهای غیر واگیر کودکان -باروری و ناباروری - بیولوژی سلولی و مولکولی و عوامل اجتماعی موثر برسلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب دکتر ربیعی ایفا گردید