فهرست

پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، به اطلاع کلیه کادر پرستاری مشمول ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری می رساند پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری در تاریخ ۹۸/۴/۲۱ به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

گفتنی است متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان های واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ لغایت ۱۳۹۸/۲/۲۴ با توجه به شرایط ذیل در دست داشتن مدارک لازم به ستادها/ هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان های خود مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان ها به شرح ذیل می باشد:
۱-  عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و با ارائه کارت عضویت در سازمان که در کل کشور یکنواخت و دارای شماره نظام پرستاری و صادره از سازمان مرکزی می باشد.
۲- عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۳- عدم سابقه محکومیت از هیات های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد.
۴- داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه
۵- عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی 
۶- التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره: ضمناً اقلیت های دینی شناخنه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند، مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسلامی را ننمایند.
۷- عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرایی.
مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها:
۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)
۲-  ۶ قطعه عکس ۳ در ۴
۳- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان که برابر اصل شده باشد.
۴- گواهی مبنی بر سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه به تایید سازمان نظام پرستاری شهرستان مربوطه( در شهرستان هایی که تاکنون نظام پرستاری نداشته اند به تایید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه)
۵- تکمیل فرم ثبت نام داوطلبین