فهرست

کسب رتبه نخست کشوری قرآنی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر محمد هادی یدالله پور عضو هیات علمی و مدیر گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه نخست کشوری در سومین جشنواره ملی محصولات قرآنی کشور را در تالیف کتاب مبانی تفسیر موضوعی قرآن کسب نمود.